Jól teljesítettek sportolóink az idei rendezvényen is

Szeptember 5.-én Ágfalva sportnap-jára kaptunk meghívást. A rendez-vényen 8 intézmény vett részt.  

A megnyitó után Katus Attila tartott rövid bemelegítést a sportolni vá-gyóknak.  A rövid aerobik után kez-dődtek a sportversenyek: lengőteke, kosárra dobás, zsákban futás, asztalitenisz, kislabda dobás, futás.

A csapat tagjai jól teljesítettek a különböző sportágakban.

Kimagasló teljesítményt nyújtottak: Bajczi György, Sárközi Dániel, Pentz Erzsébet, Kiss Julianna, Vas Krisztina, Farkas Mária.

 Ferling Béla – Csordás Krisztina
Comments