MERI-bajnokság
 Nyolc csapat részvételével kezdő-
dött el a verseny június 17-én a 
MERI-ben (6 lány, 10 fiú). 
A résztvevők nagyon ügyesen ját-szottak. Izgalmas mérkőzéseket láthatott a közönség. 
Az első helyet a Cserháti Károly – Molnár István páros szerezte meg. 
A második helyezést Pulai László – Virág Tibor kettőse, a harmadik he-
lyen Cserháti Gábor – Sárközi Dániel páros végzett. 

Ferling Béla

KEMMERI, 2016. 06. 22.