Zsirán az olimpia jegyében
 2016. 09. 07-én zsirai barátaink meghívására homokszobrász fesztiválon vettünk részt. A program az Olimpia je-gyében zajlott. 
Kis csapatunk (5 fő lakó és 3 fő segítő) alkotása az olimpiai öt karikát, és a Rio 2016. feliratot ábrázolta többek között.


KEMMERI, 2016. 09. 10.