Nyugdíjba vonult két kiváló munkatársunk
 2016. május 18-án nyugdíjas búcsúztatót tartottunk a MERI-ben, ahol ünnepélyes keretek között búcsúztunk el két nyugdíj-
ba vonuló kollégánktól.
Az intézmény dísztermében került sor 
Salló Katalin és Auerhammer István bú-csúztatására, ahol intézményünk igaz-
gatója, Szabó Attila köszöntötte kollé-gáinkat.
Elmondta, hogy Salló Katalin 21 éven ke-resztül a Pedagógiai- és Mentálhigiénés csoport vezetőjeként dolgozott. Nevéhez fűződik az intézményi sport és kulturális tevékenység kialakítása. 15 éven keresz-
tül fáradhatatlanul dolgozott az évente hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Ilyenek vagyunk” című gálaműsoron.
A MERI Reintegrációs Egyesület elnöke-
ként biztosította sikeres pályázatok révén az egyesület működéséhez szükséges informatikai és technikai eszközök elő-teremtését.
Lakóink nagy bizalommal és szeretettel fordultak Katihoz.
Auerhammer István intézményünk karban-tartójaként 5 évet dolgozott. A hozzá 
be-osztott lakóinhoz munkavezetőként tü-relemmel és elfogadással viszonyult.


KEMMERI, 2016. 05. 20.