Nyugalmazott munkatársaink találkoztak
 Augusztus 28-ra meghívtuk azokat a kollégákat, akik már a jól megérdemelt pihenőidejüket töltik. 20 volt munkatár-sunk tudott eljönni a találkozóra, fotók-
ból összeállítottunk egy albumot az el-
múlt 39 év eseményeiből. Voltak olyan nyugdíjasok, akik 20-22 éve nem jártak 
az intézményben, számukra is nagyon érdekes volt a változások szemrevétele-zése.

Rendkívül jó hangulatban telt a találkozó, 
a kreatív műhelyben készült ajándékot és 
a gálaműsorunkra szóló meghívót kapott mindenki.KEM-MERI, 2015. 08. 30.