EGÉSZSÉGES-SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK A MERI-BEN


Az eredeti ütemezéstől jelentősen eltért a megvalósítás, mivel a Támogatói okirat kelte 2013.10.14. volt, és csak ezt követően kerülhetett sor a programok előkészítésére és megkezdésére, illetve az időjárástól függő programelemek sorrendjének változásával járt együtt.

Az intézmény fenntartóváltását követően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lépett a projekt eredeti kedvezményezettje helyébe. Az intézmény fenntartójaként és vezetőjeként elkötelezettek vagyunk továbbra is az egészséges munkahelyi környezet megteremtése, illetve fenntartása mellett, ugyanakkor felelősséget vállalunk abban, hogy munkatársaink kiegyensúlyozott, harmonikus életvitelét munkáltatóként is támogassuk, melynek figyelembe vételével hajtjuk végre a pályázatban foglalt feladatokat.

Az életmód program 3 fő területre fókuszálva (stresszkezelés, kiegyensúlyozott táplálkozás, testmozgás) segíti az egészségre nevelő, és szemléletformáló projektünk hatékony megvalósítását.

Az elhangzott előadások az elméleti háttér megismerését támogatták: az egészséges táplálkozás, az energia-egyensúly és a rendszeres testmozgás témakörben tartott előadásokra komoly érdeklődés mutatkozott, a jelenlévő dolgozók véleménye alapján jól hasznosíthatók az elhangzott ismeretek a mindennapi életvitelük során.

Az előadások megfelelő hátteret biztosítanak a folyamatban lévő gyakorlati programelemek megvalósításához, jól alapozzák meg a csoportos foglalkozások, a tábor, az egészségnap, a klubfoglalkozások és a túrák lebonyolítását.

Az egészséges táplálkozás és energia-egyensúly témakörében nagy érdeklődés övezte az táplálkozással és testedzéssel kapcsolatos előadásokat is. Mind a túlsúly, mind pedig a kóros soványság kialakulásáért felelős környezeti és (többnyire szokásszerű) viselkedésbeli tényezők átgondolása hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben, munkatársaink képesek legyenek tudatosan változtatni az életmódjukon.

A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős tevékenységek programelem előadásai rávilágítottak arra, hogy a rendszeresen mozgó emberek remélhetik, hogy mozgásszerveik, izületeik és izmaik idős korukig megtartják rugalmasságukat, teljesítményüket - reméljük, munkavállalóként is jobban érzik magukat a bőrükben.

Az előadásokról készült szakmai beszámolók tartalmazzák az érintett témákat.

A 10 hónap alatt megvalósuló programsorozat segíti egy újfajta szemléletmód kialakítását, mely hozzájárul a kiegyensúlyozott, egészséges életvitelhez - munkavállalóink fizikai, szellemi és szociális közérzetének javításához.
Comments