Értelmi fogyatékossággal élők részlege - 
R
ehabilitációs 
részleg

Ez a részleg 1995-ben nyílt meg 60 fõ értelmi- és tanulásban akadályozott lakóval.

A bekerülés feltételei: önellátásra való képesség foglalkoztatásban, önálló mun-kavégzésben való aktív részvétel. Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján bizottság dönt a bekerülésrõl.
A bekerülést követõen 3 év (indokolt 
eset-ben + 2év) alatt kell a lakókat ké-
pessé tenni az önálló életre.

Az intézmény biztosítja a lakók szemé-lyes, egészségügyi, mentálhigiénés ellátását, továbbá a foglalkoztatást, munkaterápiát, szabadidõs-, kulturális- 
és sport programokat. 

A lakók elhelyezése 2-4 ágyas szobák-
ban történik az egyéni szükségletek, kívánságok figyelembe vételével. 

Hetente biztosított a háziorvosi alap-ellátás, rendszeres belgyógyászati és pszichiátriai vizsgálat, szükség esetén egyéb szakellátás.

A munkaterápia egyik formája a mun-karehabilitáció, amely intézményi jog-viszony keretében történik, a másik formája a fejlesztõ-felkészítõ foglal-koztatás, amely a nyílt munkaerõpiaci alkalmasságra való felkészítés. 

Törekszünk a karácsony és más ünnepek belsõséges, családias megünneplésére. 

Évente egy alkalommal - igény szerint - lehetõség van nyaralásra is.
            
          
   

Comments