PSYCHE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2801 Tatabánya, Síkvölgy 
tel.: 34 / 514-756, fax: 34 / 514-754


Adószám: 18605916-1-11
Bankszámlaszám:  11740009-20057451 (OTP Bank Rt. Tatabánya)

Alapító: Komárom-Esztergom Megyei
Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

A kuratórium elnöke: Klesitz Istvánné
A kuratórium tagjai: Varga Csabáné (titkár), Baranyáné Szirmai Edit

            
          
   
A PSYCHE Alapítvány 1996. augusztus 1. óta mûködik a KEM Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézményben, Tatabánya-Síkvölgyön.
Az Alapítvány közhasznú szervezet.
A hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése érdekében az Alapítvány célja:
       • Pszichiátriai betegséggel és értelmi fogyatékossággal élõ lakóink életkörülményeinek szinten tartása, fejlesztése, sajátos gondjaik megoldásának elõsegítése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése.
       • Az alap és szakellátásban részesülõ pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékos személyek számára közösségi, kulturális és szabadidõs programokban való egyenjogú részvétel elõsegítése.
       • Önsegítõ csoportok támogatása.
       • Rendezvényszervezés lebonyolítása.
       • Tematikus mûvészeti programok, táborok, ismeretterjesztõ tevékenységek szervezése.
       • Szociális szakdolgozók akkreditált továbbképzésének megszervezése, lebonyolítása.
       • Az intézmény szakdolgozóinak képzésének, továbbképzésének támogatása.
       • A megváltozott munkaképességû személyek (pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékosok) foglalkoztatásának elõsegítése, elõkészítése, biztosítása.
       • Intézményünk azon lakói részére, akik képesek az önálló életvitelre és rendelkeznek megfelelõ, de nem elegendõ anyagi háttérrel - a rehabilitáció céljából - lakáshoz jutásukban, vagy albérleti lakhatásukban az alapítvány támogassa.
       • Az európai uniós országokban mûködõ, és a határon túli magyar nemzetiségû társintézményekkel való kapcsolattartás, közös programok szervezése, új kapcsolatok kialakítása.