Pszichiátriai betegek átmeneti otthona


Az átmeneti otthon a pszichiátrai betegeket ellátó ápoló-gondozó otthon-hoz kapcsolódóan működik. 

A pszichiátriai betegek átmeneti otthonába az a pszichiátriai beteg he-lyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy családjában 
nem oldható meg, viszont tartós bent-lakásos intézményi elhelyezése nem indokolt. 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intéz-mény ideiglenes jelleggel legfeljebb 
egy év időtartamra teljes körű ellátást biztosít, melyet orvosi szakvélemény alapján egy alkalommal további egy 
évvel meghosszabbíthat az intézmény-vezető.

Kiemelt jelentősége van a szinten tartó foglalkozásoknak, a munka jellegű fog-lalkoztatásnak, amely az intézmény keretein belül egységes rendszerben munkarehabilitációs, és fejlesztő-fel-készítő tevékenységekre nyújt lehető-séget. 

A sport és szabadidős tevékenységek-
ben a kultúrális és közösségi programok-ban igény szerint vehetnek részt.