Szolgáltatásaink


Személyes ellátás:

A lakók elhelyezése 2-3-4 ágyas lakószobákban történik az egyéni kívánságok figyelembe vételével.
Szükség szerint az intézmény biztosít ruházatot, textíliát, mosási lehetõséget.
Az ellátás magában foglalja az étkeztetést, szükség esetén a diétát is.
Fodrászat, pedikûr, manikûr biztosított.


Egészségügyi ellátás:

Az egészségi és pszichés állapot figyelembe vételével biztosított a háziorvosi alapellátás, rendszeres belgyógyászati és pszichiátriai szakorvosi vizsgálat, egyéb szakellátások.
A betegségek megelõzését szolgáló felvilágosítást, egészséges életre nevelés.
A gondozási, ápolási tevékenység magában foglalja a fizikai, mentális és életvezetési segítséget, a hiányzó vagy csak részben meglévõ testi, szellemi funkciók szintentartása érdekében.
Kötelezõ gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás.


Mentálihigiénés ellátás, foglalkoztatás és munkaterápia:

Felvétel elõtt két alkalommal az otthonában, vagy tartózkodási helyén meglátogatjuk a várakozót (elõgondozás).
Személyre szabott egyéni bánásmódban részesítjük lakóinkat.
Rendszeresen (hetente) tartunk egyéni és csoport megbeszélést az aktuális problémákról.
Támogatjuk és segítjük lakóink kapcsolattartását hozzátartozóikkal.
Biztosított a hitélet gyakorlásának lehetõsége.
Évente egy alkalommal lehetõség van nyaralásra, igény szerint.
A karácsony és az ünnepek bensõséges, családias megünneplésére törekszünk.
Megszervezzük a szabadidõ hasznos eltöltését kulturális tevékenységekkel és programokkal.
Lehetõséget biztosítunk a sport versenyszerû és szabadidõs gyakorlására.


Munkaterápia:

Az intézménybe kerülés fontos feltétele, hogy a lakó valamelyik foglakoztatási formában részt vegyen:
Egyik formája a munka-rehabilitáció, amely intézményi jogviszony keretében történik.
Másik formája, a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás, amely a nyílt munkaerõ piaci alkalmasságra való felkészítés, képzés, önálló munkavégzõ képesség kialakítása.